ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Καταγραφή συγκεντρωτικών μηνιαίων στατιστικών στοιχείων/ενεργειών υγειονομικών ελέγχων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Last Updated Φεβρουάριος 25, 2019, 08:00
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 25, 2017, 11:31