ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ...

URL: https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=42d4c7d4a6d55d3ecfebeaea9b2f7711

Διαχείριση και απάντηση των ΑΚΕ Βουλευτών (αρμοδιότητας του Υπουργείου [Τομέας Ναυτιλίας]) στη Βουλή των Ελλήνων - Αποστολή των ερωτήσεων στις αντίστοιχες διευθύνσεις του Υπουργείου, λήψη και επεξεργασία απαντήσεων και εισαγωγή τελικών απαντήσεων για έγκριση και υπογραφή αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού- Διακίνηση των τελικών απαντήσεων στη Βουλή των Ελλήνων.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 2 έτη πριν
id800f0e30-8956-4039-a539-6d1906eb4165
package idff80ad78-b38d-48da-8f7d-be208c77bef6
revision id507c9978-bc06-464d-bf87-69fb48539382
stateactive