ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παρουσιάζονται τα σύνολα των δεδομένων αναφορικά με Αιτήματα διοργάνωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων Εσωτερικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γραφείο Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Προύντζου Ελένη
Last Updated Ιανούαριος 31, 2020, 09:42
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 19, 2018, 06:14