ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Πληροφόρηση για τον αριθμό αλιευτικών επιθεωρήσεων ανά κατηγορία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Μάιος 4, 2018, 06:37
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2018, 06:36