ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

URL: https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=142760de2d35195d9681ad8cb3aad6c5

Πληροφόρηση για τον αριθμό αλιευτικών επιθεωρήσεων ανά κατηγορία.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 4, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 2 έτη πριν
id79b8c76b-8399-464f-9384-616fcf663539
package id78afd80e-ae3d-4b43-930b-4e805ea18d41
revision idfc18b57b-8e9c-4eea-8656-c7525e010162
stateactive