ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΠΔΔ

Αποφάσεις καθορισμού αμοιβής μελών Δ.Σ./ΝΠΔΔ και Λιμενικών Επιτροπών, Τροποποιήσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Μάιος 2, 2018, 09:20
Δημιουργήθηκε Μάιος 2, 2018, 09:20