Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Πρινοδάσους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=f821ee4c5ac142038f701aba9b7088b9

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id6849cad5-8535-4d97-9c22-fb81a930b275
package id3c041292-9965-45f0-997e-cc316d96da14
revision id4617af0e-2bdb-41a2-9639-bac82203dd61
stateactive