Ανακοινώσεις (για θέσεις εργασίας)

Θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ), μερικής απασχόλησης, με σύμβαση έργου (ΣΜΕ) και κοινωφελούς εργασίας (ΚΟΧ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 1, 2018, 06:17
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 13:18