ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έκδοση απόφασης δέσμευσης/ανάληψης πιστώσεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Last Updated Μάιος 15, 2018, 11:22
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018, 11:21