ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ...

URL: https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=cda117f47046df1790c26cf63269cf6f

Έκδοση απόφασης δέσμευσης/ανάληψης πιστώσεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 2 έτη πριν
idb868ee85-ccdf-451f-b765-ac2bb7416976
package idcd6e68eb-eb93-4359-addd-5dd5256b42c4
revision idf19ef211-a017-4950-996a-51a814bd01c4
stateactive