ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κατάλογος των αναρτημένων πράξεων της Υπηρεσίας στο σύστημα Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/f/iatrodikastiki_thrakis
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2020, 09:49
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 19, 2017, 08:53