ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έκδοση αποφάσεων ανατροπής πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικ. έτους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Last Updated Μάιος 15, 2018, 11:27
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018, 11:27