Ανοικτά δεδομένα της Δ/νσης Επ/νικής Τεκμ/σης, Δ/κής και Γραμ/κής Υπ/ξης ΚΕ.Σ.Υ.

Συγκεντρωτικοί πίνακες εκδοθεισών αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. των ετών 2013, 2014, 2015, 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 29, 2018, 09:36
Δημιουργήθηκε Μάιος 29, 2018, 09:31