Ανωνυμοποιημένος κατάλογος έγγραφων ενημερώσεων προ 48 ωρών

Ανωνυμοποιημένος κατάλογος έγγραφων ενημερώσεων προ 48 ωρών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Last Updated Φεβρουάριος 22, 2017, 09:23
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 09:21