Ανωνυμοποιημένος κατάλογος εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας

Ανωνυμοποιημένος κατάλογος εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Last Updated Φεβρουάριος 22, 2017, 09:18
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 09:16