Ανώτατη Εκπαίδευση-ΑΕΙ - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (2001-2003: Πίνακες από Ατομικό Στατιστικό Δελτίο, 2004 και εξής: Πίνακες από Δελτία Έναρξης και Λήξης)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED35/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 07:52
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 12:39