ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΝΑΥΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπουργική απόφαση και εγκύκλιος που καθορίζουν θέματα ανώτατης επιτρεπόμενης τιμολόγησης των καθαρών ναύλων επιβατών και οχημάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Μάιος 15, 2018, 10:42
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2018, 08:33