Απασχόληση και εργασία

Αποφάσεις που αφορούν εργασιακά θέματα (προϋπηρεσία, σεμινάρια, μετακινήσεις κλπ) των υπαλλήλων του Δήμου Σερρών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=thematicCategory:%22%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%22&fq=organizationUid:%226272%22&wt=json
Last Updated Μάρτιος 7, 2017, 09:53
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 7, 2017, 09:52