Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ...

URL: https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:HIST(%22100029206%22)&sort=recent&wt=xls

From the dataset abstract

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

Πηγή : Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 7, 2017
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
id6decfb5c-1315-45a7-ab86-bababa7aa3c9
package id50e68e59-265b-48bf-b628-cf5070e4ae98
revision ide2398aa0-d160-40ed-8f21-197e98d7f0a1
stateactive