Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας ...

URL: https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:HIST(%22100029230%22)&sort=recent&wt=xls

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 7, 2017
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
id9f48b2b9-64a6-4871-b87b-3758a2e3d018
package idfdf47d5a-abba-4d08-a87d-f8520744979e
revision id8cfcae4a-4025-4fd8-8e2a-e602c55004e4
stateactive