Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226291%22
Δημιουργός Αντώνης Κυριακίδης
Υπεύθυνος Συντήρησης Νίκη Διδασκάλου
Last Updated Νοέμβριος 13, 2018, 10:45
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2018, 10:44