Αποφάσεις αναμορφώσεων προϋπολογισμού

Περιλαμβάνει αποφάσεις Δήμου Δράμας σχετικά με αναμορφώσεις προϋπολογισμού όπως αναρτώνται στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 11:33
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 11:31