ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=subject:%22%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%22&fq=organizationUid:%226081%22&sort=recent&wt=json

Περιλαμβάνει αποφάσεις Δήμου Δράμας σχετικά με αναμορφώσεις προϋπολογισμού όπως αναρτώνται στην Διαύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 12, 2018
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatJSON
id9c425216-70dd-4492-ab8b-bd26e8d8a1b3
package idfa287284-bff7-4b86-ab41-5646f5e6f9ea
revision idd50da9ab-df29-4113-a6a1-1e3d3bf11820
stateactive