Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226126%22&fq=unitUid:%2278366%22&wt=xml

Περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αναρτημένες στο site του Δήμου Καβάλας και στην Διαύγεια.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 18, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 18, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatXML
id4377c7bc-f60b-4746-a3d8-70185476d900
package id24d268ff-e144-4baa-bd7e-719ae747d57c
revision idee59b8a5-736f-48c1-b334-53e816e3d07a
stateactive