Λίστα Αποφάσεων Διάθεσης Συνόλων Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων

Λίστα με αποφάσεις διάθεσης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των φορέων που έχουν εκδοθεί.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Last Updated Ιανούαριος 15, 2019, 11:22
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2015, 06:31