ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ Κ.Λ.Π.

Έκδοση Απόφασης - Δημοσίευση Περίληψης - Ανακοίνωση.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Απρίλιος 26, 2018, 09:20
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 26, 2018, 09:19