Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226263%22&fq=unitUid:%2285197%22&wt=xls
Δημιουργός Φραγκιαδάκη Σταματία
Υπεύθυνος Συντήρησης Φραγκιαδάκη Σταματία
Last Updated Μάρτιος 7, 2016, 08:51
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 4, 2016, 07:34