ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226072%22&fq=unitUid:%2280629%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Last Updated Νοέμβριος 23, 2018, 09:46
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018, 09:46