ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

URL: https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226072%22&fq=unitUid:%2280629%22&sort=recent&page=0

From the dataset abstract

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πηγή : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 23, 2018
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU
createdπάνω από 1 έτη πριν
id215568a1-d7ce-4214-a5bc-cf3d9a2c93ee
package id0fe56ffb-2c8c-4e9d-8fe7-f6c02536536b
revision id50195b5b-0eb5-478c-9d8e-2fd2e4b49616
stateactive