Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου - Έτος 2014

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Το αρχείο είναι της μορφής .xlsx και περιέχει λίστα των αποφάσεων με υπερσυνδέσμους (links) προς το αρχείο της απόφασης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Στυλιανή Χατζηαναγνώστου
Υπεύθυνος Συντήρησης Στυλιανή Χατζηαναγνώστου
Last Updated Αύγουστος 20, 2015, 09:31
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 20, 2015, 09:28