Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου

Περιέχει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:59
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2016, 09:38