Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου

Περιέχει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:57
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2016, 09:36