Αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου της ΑΔΑΕ

Αποφάσεις ανάθεσης έργων/προμηθειών Αποφάσεις ανάληψης δαπανών Αποφάσεις έγκρισης δαπανών Αποφάσεις προϋπολογισμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 23, 2018, 12:48
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2017, 07:36