ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αποφάσεις σχετικές με εγκρίσεις παρατάσεων μελετών, εγκρίσεις συγκριτικών πινάκων μελετών για έργα ύδρευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:48
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 24, 2017, 14:13