ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ -ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Νοέμβριος 23, 2018, 08:36
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2018, 06:12