Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:HIST(%2252818%22)&sort=recent&wt=xls
Δημιουργός ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2017, 11:10
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017, 11:08