Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας ...

URL: https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:HIST(%2252818%22)&sort=recent&wt=xls

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 7, 2017
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
ida7fbc065-77ed-4f33-a431-1b3606d1e606
package idd632eb36-5b9e-47c7-aabf-d01248cf3ed1
revision id4a70e253-fa36-4843-a749-e197dee4f378
stateactive