Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Περιλαμβάνει αποφάσεις συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 10, 2018, 10:42
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2018, 10:35