ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την επικαιροπόιηση του συνόλου των εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Νοσοσκομείου, με σκοπό την ανοιχτή τους διάθεση βάσει του Ν.4305/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.metaxa-hospital.gr/
Last Updated Δεκέμβριος 17, 2019, 07:22
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 17, 2019, 07:16