Απόφαση επικαιροποίησης πίνακα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για το έτος 2019

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για την τακτική ετήσια επικαιροποίηση του πίνακα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4305/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2020, 09:49
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2020, 09:43