ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Υπεύθυνος Συντήρησης p.papadopoulou@pdm.gov.gr
Last Updated Νοέμβριος 9, 2017, 12:26
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 9, 2017, 12:25