ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή p.papadopoulou@pdm.gov.gr
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Νοέμβριος 14, 2018, 11:53
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 14, 2018, 11:51