ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Μ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/04/2016 ΕΩΣ 30/04/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:20
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:18