ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Μ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/07/2016 ΕΩΣ 31/07/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:34
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:33