ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Μ. ΜΑΡ. 2016

Απολογισμός εσόδων εξόδων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μαρτίου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Απρίλιος 22, 2016, 09:39
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 22, 2016, 08:25