ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Μ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/03/2016 ΕΩΣ 31/03/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:47
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:46