Απολογιστικά στοιχεία Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει αποφάσεις απολογιστικών στοιχείων Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 11:41
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 11:40