Απολογιστικά στοιχεία Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας- Κ.Κ.Α.Δ.Δ όπως αναρτώνται στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 11:01
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 10:55