Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Αττικής: 1-1-2019 έως 31-10-2019

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2020, 10:13
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2020, 10:12