ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, Κ.Λ.Π.

Διαγραφή από μητρώο μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων, Αποφάσεις, Περιλήψεις Ανακοινώσεις, Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συμπλήρωση ΔΑΥΚ, Βεβαίωση Γνησιότητας των ελεγχόμενων Στοιχείων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Απρίλιος 26, 2018, 11:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 26, 2018, 11:02